martes, 8 de noviembre de 2011

Celia: PERE MARCH (MOSSÉN PERE MARCH)


- BIOGRAFIA:
(?, 1338 - Balaguer, 1413) Poeta valencià medieval, també conegut com a Mossén Pere March. Fill de Jaume March I i de Guillemona d'Esplugues. Germà de Jaume March (II). Es va establir a València i fou tresorer del duc reial de Gandia. Del seu segon matrimoni amb Leonor Ripoll va nàixer Ausiàs March. Mor a Balaguer (75 anys) en juny de 1413. L'any següent el seu cos fou traslladat i soterrat al monestir de Sant Jeroni de Cotalba.

- ESTUDI I CENTRES:

- AMISTATS:

- INFLUÈNCIA:
Influeix d’alguna manera en el seu fill Ausiàs March.

- IDEA DE LITERATURA:
Bona part de les seves poesies són una aferrissada defensa de l’ordre social. Pere insisteix en la necessitat d’un rei autoritari, però just, que mantingui els diversos estaments (clergues, cavallers, mercaders i pagesos) en el lloc on Déu els ha posat. Des de l’òptica de les virtuts i els vicis, recorda constantment als seus contemporanis els deures socials que han contret.
No obstant això, Pere March encetava nous camins per a la lírica catalana: la reflexió sobre la mort. Però aquest motiu, freqüent a la literatura europea del segle XIV d’altra banda, no fou reprès. Restà solament com un altre precedent important del seu fill Ausiàs.

*Lo mal d´amor, que es un autentic tractar medieval sobre els mitjans de que es disposava en la seua época per a poder guarir les malalties provocades per l´estat d´enamorament.
 

- OBRES I POEMES DESTACATS:
Poesíes líriques conservades:
· A vos, madona, qui sabets
· A vos, mout aut senyor
· Al punt c’om naix comensa de morir
· Blanxa y bella n'es la costa
· Cest falç de mon no·l presi un puges
· Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan
· Dompna·m platz ben arreada
· Dona val tan com de far mal c’estra
· Jo·m maravelh com no·s ve qui hulhs ha
· Mon car senyor N'Amfos
· Tots grans senyors qui be vol avenir
*Lo mal d'amor, L'arnés del cavaller y Lo compte final.- Si feu click ací podreu conéixer l'història de les persones portadores del cognom March (de la familia d'Ausiàs i Pere March)

No hay comentarios:

Publicar un comentario